Isländsk fisk från certifierade vatten!

Nu har fisk från Island! Det är nu möjligt att köpa den på Macken!

Vill du beställa, går det bra. I dagsläget har vi röding, rödtungafiléer, rödspätta, torskrygg, havskatt, kolja och vitling.

Vi har också stora styckfrysa nyfångade räkor!

Fisk från Island rensas på plats och har inga mellanvägar. Den fryses för att sedan transporteras direkt till kund. Det är unikt för oss att kunna sälja denna fisk.

För recept och tips: gå in på www.brobergsfisk.se

 

 

 

 

 

 

 

Från Islands kalla och rena vatten

All fisk kommer från Island och har fiskats med krok eller snurrevad vilket är skonsamt mot miljön och mot fisken. Fisken är filéad och styckfryst kort tid efter att den är fiskad. Här kan du se när fisken filéas: Filéar fisk på Island

Fiskfabriken i Olafsvik, Fiskidjan Bylgja hf, där fisken filéas och fryses in är certifierade enligt EN45011 / ISO 65, på Island kallat ”Responsible Fisheries”. Certifieringen är baserad på FNs organ FAOs ”Code of Conduct for Responsible Fisheries”. Systemet är en del av Islands fiskepolitik avsett att bevara mångfalden i de marina ekosystemen, förhindra överfiske och säkra livskraftiga fiskbestånd.

Flera av fisksorterna vi säljer är så kallad bifångst, dvs arter som fångas trots att avsikten är, och redskapen avsedda för, andra arter. Islands lagstiftning förbjuder att man slänger tillbaka död eller skadad fisk, detta kan bestraffas med fängelse. Alltså måste denna fisk tas i land även om den ligger utanför tillåtna kvoter. Finns inte möjligheten att skaffa kvot från andra båtar får fiskaren inte någon, eller bara väldigt liten, ersättning för dessa fiskar. Ersättningen tillfaller istället staten.

Genom detta system har isländska staten hård kontroll på all fisk som fångas på isländskt fiskevatten och får ett utomordentligt underlag för beräkningar av fiskbestånden och framtida kvoter.

Vi kan därför, om än i begränsad mängd, erbjuda fisk som kommer från arter som anses ha mindre livskraftiga bestånd. Det innebär också att vissa sorter från tid till annan kan vara slut.

För oss är det viktigt att sälja varor som uppfyller kundernas krav på hållbar ekologisk miljö. Fisken importeras av företaget Grimsis AB och levereras till oss i Umeå med frystransport.