Om du dubbelklickar på den första bilden, så kan du sätta igång bildspelet, eller själv klicka fram varje bild.