Mackens Vänner

Mackens vänner är en grupp av människor som värnar lite extra om butiken. De ställer upp i ur och skur varje kväll för att vara extra ögon och öron åt oss som arbetar i affären i samband med stängning. Vilket vi är oehört tacksamma för!

Skulle det vara så att du också vill medverka i detta gäng ta kontakt med Ola Aronsson på telnr 070-203 22 46 alt mail ola.aronsson@outlook.com